Cennet ve Cehennem hayatı sonsuz mu
Kıyamet günü Cennet ve Cehennem

Mezar taşınıza ne yazdırmak istersiniz sorusuna; “Bu ilk ölüşüm değil.” diyerek cevap verirken aslında çok acı çektiğini ifade etti belki ama bu söz benim için çok manidardı aynen aşağıdaki Seyran şarkı sözünde yer alan;  “Biz nice bin kere bu hana geldik” mısrası gibi.

“Sanmayın erenler dünden bu günden

Biz nice bin kere bu hana geldik

Hakkı Teala nura tecelli kıldı

Ol nurdan payımız aldık da geldik”

Aşağıda belirteceğim şeyler kendimce vardığım çıkarsamalar olup hiç birinden de emin olduğumu söyleyemem. Bu nedenle Doğrusunu Allah bilir deyip yanlış veya doğru aklımın götürdüğü şeyleri paylaşacağım.

“Bu ilk ölüşüm değil” veya “Biz nice bin kere bu hana geldik” sözleri ölümden sonra tekrar dünyaya dönüldüğü manasında sözlerdir.

Hâkim olan inanca göre reenkarnasyon olayı dine aykırıdır. Lakin Yaşar Nuri Öztürk gibi bazı yazarlar reenkarnasyonun olmadığına inanmakla beraber Kuranda reenkarnasyona yorumlanabilecek ayetlerin olduğuna vurgu yapmışlardır.

Allah’ın varlığının ispatına yönelik Caner Taslaman’ın çokça dile getirdiği;  “arzu edilen şey vardır, olmayan şey arzu edilmez” şeklinde tarif edilen “Arzu Delili”  yönteminden hareketle de reenkarnasyon olgusuna bakmakta fayda var.

Öldükten sonra tekrar bu dünyaya gelmek ister miyim? Bunu arzu eder miyim? Evet, ederim, çünkü ahiret hayatında yani cennette vaat edilen şeyler; altın kafese konmuş ve en iyi şekilde beslenen bir bülbül imajından fazlasını kafamda canlandırmamaktadır.  Çalışmak yok, rekabet yok,   aklını kullanarak bir şeyler üretip karşılığında takdir edilmek yok. Hele bazı yorumculara göre cinsellik de yok. Sadece güzel bir doğa içerisinde yeme içme ve hizmetçiler var.

Dünyevi arzular ile tam olarak cennette nelerin var olduğunu bilemediğimiz için cenneti arzu etmek zor. Zaten insanların bu dünyadan vazgeçmeyip ölümüne kadar menfaat peşinde koşuşturması bundan olsa gerek.  Ahiret inancımız da zayıf. Kimse ölmeyi istemiyor.

İnsanlara sorsak, “Ölümden sonra tekrar dünyaya gelmek mi yoksa ahirette kalmak mı ister siniz?” diye, çoğu tekrar dünyaya dönmek isteyeceğini belirtecektir. Çünkü insanlar arzulayacak kadar cenneti tanımamaktadırlar.

Reenkarnasyon var mıdır sorusunun cevabı aşağıda belirteceğim hususların ardından sizin vereceğiniz cevap olacaktır.

         Cennet ve cehennem ebedi midir?

Genel kabul şu an cennet ve cehennemin var olduğu ve cennet hayatının ve kimileri için cehennem hayatının ebedi olduğudur.

Ancak;  aşağıdaki ayetlere göre ilk bakışta cennet ve cehennem hayatının sonsuz olmadığı anlaşılmaktadır.

  • “Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.” (Hud Suresi 107)
  • Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.” (Hud Suresi 108),

Buna rağmen, çoğu yazar ve yorumcu; Hud Suresinin 107 ve 108. ayetlerinde geçen;  “Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır”  ifadesindeki gök ve yerin bu dünyadaki değil ahiret hayatının yer ve gökleri olduğunu belirtmektedir.  Dolayısıyla, ahirette ki yer ve göklerin de ahiret gibi ebedi olduğunu belirterek cennet ve cehennem de bu nedenle ebedidir, demektedirler.

Şu an cennet ve cehennem vardır ve cennet ve cehennem ebedidir diyenler;

  • “Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas Suresi 88. Ayet)

bu ayete ne diyecekler? Şu an var olan cennet ve cehennem de Allah’ın zatı dışında olduğuna göre onlar da yok olmayacak mı?

Çoğu kimse yine ; “ Hayır, cennet hayatı ve bazıları için cehennem hayatı ebedidir. Birçok ayette onlar orada ebedi kalacaklardır diyor” diyeceklerdir.

Bunu demelerindeki nedenin de; Kuranda geçen “ebediyen” kelimesinin “kesintisiz” veya “aralıksız” diğer bir deyişle “cennetten cehenneme gel gitler olmadan” gibi bir anlamının da olabileceği ve böyle bir anlamı almak yerine “ebediyen” kelimesinin doğrudan “sonsuza değin” anlamında alınması olduğunu düşünüyorum. Yani gökler ve yerler var oldukça cennet ve cehennem hayatı ebedidir.

Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy, “ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal” derken kıyamet hiç kopmayacak demiş değildir.

         Cennet ve cehennemde şu an yaşayan var mıdır?

Bu sorunun cevabı yine aşağıdaki Hud Suresi 108. ayette gizli gibi.

  • Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.” (Hud Suresi 108),

Ayette; “Ancak rabbinin dilemesi başka” diyor. Kasas 88’nci ayete göre her şey yok olacak, yani cennette olanlar da dahil her şey Allah’a döndürülecek. O vakit bu istisna, cennet ve cehennem yok olmadan yani Allah’ın zatı dışında her şey varlık aleminden alınıp Allah’a döndürülmeden önce tecelli bulacak bir şey olsa gerek.

Peki, bu istisna ne olabilir? Kimilerinin cennetten çıkarılıp cehenneme konması tabi ki olamaz. Peki, tekrar şehit olmak üzere dünyaya dönmek isteyenler, cennetten çıkıp tekrar dünya da var olan sevdiklerine dönmek isteyenler? 15 katlı binadan düşüp de hayatta kalanlar? Öldü diye gömülen kişilerin mezarda canlanması, yada tıbben ölü veya komada olan kişilerin uyanması? Bilemiyorum bir şekilde cennetlik olup da tekrar bu dünyaya dönenler olabilir mi..?

Kimileri diyecek ki kıyametten sonra bu dünya olmayacak ki nereye dönecekler. Bu görüşte olanlar için cevap ise mahşer günü suçluların aşağıdaki ayetlerde istedikleri belirtilen şeyde gizli. Çünkü mahşerde artık herkes her şeye vakıf olmuştur. Gizli ve saklı yoktur.  Ve suçlular ateşin karşısında iken tekrar dünyaya gönderilmeyi arzu ediyorlar. Arzu deliline göre var olan arzu edilir.

  • Onların, ateşin karşısında durdurulup, “Ah! Keşke dünyaya geri gönderilsek de, bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!” dediklerini bir görsen! Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü. Onlar dünyaya geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan şeyleri mutlaka tekrar yaparlardı. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.” (En’âm, 27-28 ayetler)
  • O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen (Secde Suresi 12. Ayet)

Yukarıda ki ayetler gösteriyor ki mahşer günü de bu dünya var, yoksa suçlular olmayan şeyi niye istesinler.

Ayetler dikkatlice incelenirse ilginç bir husus daha dikkate çekmekte. Suçlular dünyaya gönderilip salih amel işlemek istemekte. Salih amel işlemek için de iyilik yapılacak dünya da yaşayan insan olması gerekmez mi?.. Yani bu ne demek? Bir yerde mahşer var iken dünyada da insanlar yaşıyor, hayat devam ediyor demek…

Dikkati çeken bir diğer husus ise çoğu kimsenin de sorduğu Kuran ehli Müslüman olmayan ama çok iyi işler yapan bir kişi cehenneme mi gidecek sorusunun cevabının da yine yukarıda belirtilen Enam suresi 27’nci ve Secde suresi 12’nci ayetlerde cevaplanmış olması. Söz konusu ayetlerde suçlular ateşten kurtulmak için ne istiyorlar? Tekrar dünyaya dönüp “iyi işler” yapmak istiyorlar. Neden? Çünkü iyi iş yaptıklarında ateşten kurtulacaklarını, cehenneme gitmeyeceklerini gördüler. Demek ki asıl olan ne imiş, iyi işler yapmak imiş. İyi iş yapanlar kurtuluşa erenlermiş.

DEVAM EDECEK…..

Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s