Sekstremizm nedir?

Sekstremizm nedir
FEMEN SEKSTREMİSTLERİ

FEMEN Kadın Örgütü Sekstremizmi, Patriyarkaya karşı isyan eden, politik ve doğrudan eylemlerle vücut bulan kadın cinselliği” olarak tanımlamaktadır. FEMEN bu feminist eylemsellik biçimini kendileri geliştirdi. “Sekstrem eylemlerin onaylanmayan formatı, kadınların kendi protestolarını istedikleri zaman istedikleri yerde yapabilme ve bu eylemlerinin kolluk kuvvetleriyle herhangi bir uyum içinde olmama hakkını temsil etmektedir.

Sekstremizm kadınların, erkeklerin kaba aşırılığıyla ve bu aşırılığın getirdiği kirli sakatlama suçlarıyla ve bir çeşit terör tarikatıyla alay etme biçimidir. Sekstremizm, şiddetsiz ama oldukça da agresif olan bir provokasyon şeklidir; çürümüş ataerkil sistemin ve eskimiş politik değerlerin tüm kurumlarını sarsmayı hedefleyen güçlü bir silahtır.”

Sekstremist(Sextremist) Nedir?

Sekstremist extremistten bozma, femen üyelerince kendilerine verdikleri addır. Seksi kullanarak uç noktalarda radikal eylemler sergileyen kişilerdir.

Reklamlar