Hz. Meryem Hz. İsa’nın hem annesi hem de babasıdır.

Hz. Meryem çift cinsiyetli idi
Hz. Meryem

Hz. Meryem’in çift cinsiyetli olduğu, kendi kendini döllediği ve dolayısıyla Hz. İsa’nın hem annesi hem de babası olduğuna ilişkin Kuran’da deliller.

  • Rabbim, şüphesiz ben, onu kız doğurdum; – Hâlbuki Allah onun doğurduğu şeyi daha iyi bilir- erkek, kız gibi değildir. (Al-i Imran 36). Bu ayete göre Hz. Meryem’in annesi olan İmran’ın  karısı, kız doğurdum diye şikayet ederken ayette; “Allah onun doğurduğu şeyi daha iyi bilir “denmekte ve onun kız doğurmadığına vurgu yapılmaktadır.
  • “Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim için çocuk nasıl olur?”(Al-i Imran 47). Bu ayete göre Hz. Meryem’in, bana erkek veya kadın dokunmamışken demek yerine “beşer dokunmamışken” demekle çift cinsiyetli olduğunu dile getirdiği belirtilmektedir.
  • Bunun üzerine Rabbi Meryem’i güzel bir kabul ile kabul etti. Ve onu güzel bir bitki olarak bitirdi.   (Al-i Imran 37). Bu ayete göre Hz Meryem’in bitki gibi olduğu ve dolayısıyla kendi kendine üreme özelliği olduğu söylenmektedir.
  • Bir diğer husus ise Kuran’da  Hz Meryem’e giden zamirlerin  bazen dişil ve bazen eril zamirler olmasıdır.

 

Detaylı inceleme için http://www.istekuran.net/makaleler/kur-an-da-meryem.html

Reklamlar