Ahlakın boyunduruğundan kurtulma hayali!

Nude tribe womenHem de nasıl kutsanmış bir kara parçasıdır burası! Çalışmak ve sıkıntı, burada insandan ıraktır. Ağaçların bakıma gereksinimi yoktur, bol bol meyve vermekte, ırmak ve pınarlardan berrak, içilebilir sular akmaktadır. Deniz balık kaynamakta, inanılmaz verimli olan topraktan bilinmeyen, lezzetli meyveler fışkırmaktadır; canlandırıcı meltemler esmektedir  bu zengin topraklar üzerinde, yoğun ormanlar ise en güneşli günleri bile serin kılmaktadır. Binlerce farklı hayvan ve kuş vardır burada.

İnsanlar hala mutlak bir masumiyet için yaşamakta, derilerinin rengi de kızıla çalmaktadır. Doğumlarından itibaren ölene dek çıplak gezdiklerinden güneş altında böylesine yanarlar. Ne giysileri ne mücevherleri ne de  başka malları vardır.

Utanç ve ahlaki emirler, bu doğa çocuklarına tamamen yabancıdır. Baba kızıyla, erkek kardeş kız kardeşiyle, oğul anneyle yatmaktadır. Yüz elli yaşına kadar yaşayabilmektedirler – elbette ki bu da onların tek düşmanca özelliğidir- yamyamlık edip birbirlerini yemedikleri taktirde.

Bilinen tüm sınırların ötesinde insanların barış içinde yaşadığı topraklar; para, mülk ve iktidar uğruna yapılan savaşların insanların ruhunda sarsıntılar yaratmadığı, prenslerin, kralların, kan emicilerin ve rant toplayıcıların olmadığı, insanların karınlarını doyurmak uğruna elleri kanayıncaya dek çalışmak zorunda kalmadığı, doğanın hala insanı doyuracak kadar cömert olduğu ve insanın insana düşman olmadığı topraklar…

İnsanlığın en derin özlemi; ahlakın, paranın, yasa ve mülkiyetin boyunduruğundan kurtulma hayali, insanların ruhunda Cennet’e dair uzak bir anı gibi belli belirsiz uyanmaya başlayan ve yükümlülük altına girmeksizin zahmetsizce yaşamaya yönelik o dinmek bilmez arzu…

  • AMERİGO (Tarihsel Bir Yanlışlığın Hikayesi) – STEFAN ZWEG Çeviri: Ogün Duman
Advertisements

Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s