Namazda cemaat değil amelde cemaat kurtuluştur!

Mescid-i Nebevi'nin İlk HaliAllah’ın kulları üzerine yazdığı yani farz kıldığı şeylerin tamamı toplumun huzuru, kalkınması ve gelişmesine yöneliktir. Salat yani istişare ve imeceye iştirak  ve destek Allah’ın belirlediği vakitlerde farz kılınmıştır. Allah’ın belirlediği vakitlerin birinde  salat yapılması planlanırsa  salata çağrılanların  toplantıya katılması gerekir.

“Allah ve melekleri peygambere salat eder siz de salat” edin ayetinde olduğu üzere insanların da peygambere destek olması istenilmiştir.

Farsça bir kelime olan namazın farsça karşılığı dua iken Kuranda yer alan  dua ile ilgili 200 küsür ayet namaz olarak alınmamış buna karşın “destek” anlamına gelen salat kelimesi namaz olarak meallerde tercüme edilmiştir.

Allah kendisi için olan namazı (duayı) farz kılmaz iken toplumun yararına olan  ancak namaz diye tercüme edilen salatı ve diğer toplumun yararına olan görevleri farz kılmıştır.

Toplumlar  Kuran’da belirtilen toplumun yararına olan şeyler etrafında organize olmak yerine yakarış (dua, namaz) etrafında organize oldukları sürece kalkınamazlar, adalet ve refaha kavuşamazlar.

Reklamlar