Ebedi cehennemlikler kıyametin kopmasını mı bekler?

Cennet ve Cehennem hayatı sonsuz mu
Kıyamet günü Cennet ve Cehennem

Kıyamet Günü cennet ve cehennem hayatı sona ermekte yeniden dünya hayatı mı başlamaktadır?

Hud Suresinin aşağıda belirtilen 107 ve 108. ayetlere göre cennet ve cehennemdekiler gökler ve yerler var olduğu sürece cennet ve cehennemde kalacaklardır.  Buna göre şu an yeryüzü var olduğundan dolayı cennet ve cehennemde yaşayanların var olduğu çıkarımı yapılabilir! Paralel evren gibi, her iki tarafta da hayat devam mı ediyor? Doğrusunu Allah bilir.

Kıyamet günü ise “Ondan başka her şey yok olacaktır.” (Kasas, 28/88)

“O gün yeryüzü, başka yeryüzüne çevrilir, gökler de başkalaşır.” (İbrahim, 14/48) ayetine göre kıyamet günü yeryüzünün yani dünyanın yeniden yaratılacağı söylenebilir.

O vakit şu an cehennemde olanlar cehennemden çıkmak  ve tekrar yeryüzünde dirilmek için kıyametin kopmasını bekliyor olabilir.

Hud Suresi 107. Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.
Hud Suresi 108. Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.

Cennet ve cehennemden sonra dünya hayatına tekrar dönüş var mıdır?

Allah Mü’minun Suresi 99 ve 100. ayette şöyle diyor: “Onlardan birine ölüm gelince: “Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim” der. Hayır; bu, onun söylediği bir sözdür. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir berzah (engel) vardır.”

Bu ayete göre yeryüzü yeniden yaratıldığında dünyada tekrar hayat başlayacak ve Allah tekrar rahman ve rahim sıfatı gereği insanı yeniden yeryüzünde tekrar diriltecek anlamı çıkarmak mümkün gibi görünüyor.

Allah ezelden beri katrilyonlarca yıldan beri var olduğuna göre acaba kaç kere kıyameti koparmış veya kaç kere yeryüzünü yeniden yaratmıştır bilemeyiz.  Belki de sayısız defa cennet ve cehennemde yer aldım ve sayısız defa dünyaya geldim. Ama bu dünya hayatında bilinç sıfırlandığından hiç bir şey hatırlamıyor sanki ilk dünya hayatını yaşıyor olabilirim.

Cennet ve cehennem nasıl bir yerdir?

 

Reklamlar